Deutsche Version version francaise english version
SJÖFART
VÄXTER
DJUR
JORDBRUK
BYGGNADER
FRI GRAFIK
TRÄDGÅRD
BIOTOPER
GEOLOGI
ASTRONOMI
VATTEN FÖRVALTNING


De här visade illustrationerna ska ge en inblick i min teckningsstil och i mina föredragna genrar, och hoppas även kunna besvara ifall jag är lämplig som illustratör till ditt projekt.

 Vill du använda en eller flera av de här representerade bilderna på din webbplats, till en bok eller till en annan publikation? Över kontaktblankett kan du ta kontakt med mig. Om du gör det, kan du genast få en önskad ritning i hög upplösning i vilket dataformat som helst, via e-mail eller per post på CD-ROM.

 I och med gottgörelsen, vilken varierar beroende på bildens storlek och komplexitet, förvärvar du engångs-nyttjanderätten till illustrationen. På min webbplats finns bara några i urvalet av mina arbetetsexemplar åtkomliga. Över sökfunktion kan du leta igenom hela sidans sammanlagda register och på så sätt komma underfund med, om bilden som du behöver finns i mina lådor. Du kan förstås även beställa bearbetning av existerande illustrationer, t.ex. färgläggning, extrahation och digital omarbetning.

 Men allra helst gör jag nya illustrationer som är speciellt anpassade till ditt projekt, motsvarande dina önskemål.

 Om du har en egen båt eller ett skepp och planerar att publicera något om fartyget, skulle jag gärna dessinera din trycksak med vackra ritningar. Sänd mig så många fotografier som möjligt och därutöver däcksplan, linjeritningar samt spantritningar, och snart ska vi komma överens om hur det hela kan se ut.

Page design © 2024 by Elias Rost